Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Uskutočnené akcie

Prežívanie Svätodušnej nedele – sv. omša aj príroda

Fotky z tejto akcie

Rodinná sv. omšaDopoludnie Svätodušnej nedele prežilo naše spoločenstvo spolu na rodinnej svätej omši. Krásny slnečný popoludňajší čas sa poniektorí rozhodli prežiť spolu v nádhernej prírode nášho okresu.

(viac…)

Jarabinský prielom – túrka

Fotky z tejto akcie

P1030763Prvá, nenáročná, jarná túrka po okrese Stará Ľubovňa sa uskutočnila 8.5.2013. Smerovala do Jarabinského prielomu. Sprevádzalo ju krásne slnečné počasie, nádherná príroda, príjemné rozhovory malých i veľkých a natešené “rozlietané” deti.
V najbližšom čase chystáme pokračovanie putovania po našom okrese.

 

Krížová cesta v Lackovej

Fotky z tejto akcie

Kvetna nedela 2013 (3)Tak, ako aj po iné roky, aj v tomto roku na Kvetnú nedeľu – 24.3.2013, sa rodiny nášho spoločenstva stretli na spoločnom prežívaní krížovej cesty v Lackovej.
Tohtoročná krížová cesta bola obetovaná za uzdravenie zranených vzťahov v našich rodinách a spoločenstve. Každý z účastníkov mohol počas krížovej cesty odovzdať Ježišovi ten svoj kríž. Zastavenia boli rozdelené medzi jednotlivé manželské páry, ktoré prostredníctvom týchto zastavení vyjadrili vlastné prežívania. Aj toto spoločné stretnutie a spoločná modlitba prispeli k budovaniu vzťahov v našich rodinách i spoločenstve.

Oáza modlitby v Starej Ľubovni

Fotky z tejto akcie

OM (19)Požehnaný čas. Tak by som definovala víkendové dni Oázy modlitby, ktoré sa konali v dňoch 02.03.2013 – 03.03.2013 v ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Mottom Oázy modlitby bolo: “Lebo u Pána je hojné vykúpenie” Ž 130, 7.
(viac…)

Deň spoločenstva 2012

Fotky z tejto akcie

Nedeľa 30. 9. 2012 bola naším dňom. Dňom spoločenstva rodín. (viac…)

Oáza modlitby Liptovské Revúce 2012

Fotky z tejto akcie

OM v Liptovských Revúcach mala dve roviny. Jedna bola zážitková. Bolo pre nás veľkým zážitkom prežiť čas v prekrásnej slovenskej prírode, umocnenej prítomnosťou pána Miroslava Sanigu. Vďaka nemu sa nám oči doširoka otvorili pre vnímanie úžasnej krásy od nepatrných rastliniek, cez trilkujúcich vtáčikov až po majestátne stromy, či hory. Jednoducho oddych v prírode, ubytovanie hraničiace na naše pomery až s luxusom. To všetko pomohlo umožniť i tú druhú rovinu – duchovnú. Miro Saniga bol spojivom medzi všedným životom a životom spojeným ustavične s Bohom. (viac…)

Triduum Lacková 2012

Fotky z tejto akcie

Veľkonočné sviatky prežité inak

Od Zeleného štvrtka do nedele Vzkriesenia Pána sme sa zúčastnili Trídua – „Paschalného Trojdnia“ v obci Lacková. Hoci my s našou rodinou, sme už skôr chceli prežiť takéto Veľkonočné trojdnie v kláštore redemptoristiek v Kežmarku,  nepodarilo sa nám to pre nedostatok miesta.  I pred začiatkom tohto Trídua museli sme tiež prekonať množstvo prekážok, ktoré nás chceli odradiť od účasti, predpovedanú zimu a dážď, nedostatok času  i prostriedkov. Ja som sám akosi neveril, že môžem ešte niečo nové prežiť, že ma niečo prekvapí, obohatí. No teraz neľutujem a  povzbudzujem všetkých hľadajúcich kresťanov, aby chceli  prežiť tento Veľký sviatok  inak a spoznali jeho veľký odkaz pre kresťanov. Aby sa neustále, spolu s pripomenutím Ježišovej Veľkonočnej obety  tiež oddávali Bohu – Otcovi (Hospodinovi) a lepšie denne spoznávali Jeho vôľu s našimi životmi. Pretože len tak môžeme lepšie spoznať Boží plán s našimi životmi!   Hľadajme, skúsme, nájdime!  Sami tak možno zažijeme ako sa nás Boh dotkne, stretne sa  s nami, zmení nám život.

(viac…)

Next posts