Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Rok 2012/2013

Rok viery

Ďakujem všetkým rodinám, ktoré aj napriek problémom žijú príkladným životom. Silu nám k tomu dáva viera, tam kde niet viery, kde sa stráca, prestáva sa rozumieť Bohu. (vdp. Pavol Lacko, Kostol sv. Petra a Pavla, 7.10.2012) (viac…)