Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

WWW-linky

Weby hnutia Svetlo-Život:

Čechy a Morava: www.svetlo-zivot.cz

Gréckokatolícke spoločenstvo Stará Ľubovňa: www.groaza.sk

Košice: www.svetlozivot.ichtys.sk

Kruciáta oslobodenia človeka: www.kruciata.sk

Prešov: www.domacacirkev.sk

Ruch Światło-Źycie Poľsko: www.oaza.pl

Slovensko: www.svetlozivot.sk

 

Zaujímavé weby:

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa: www.cgsm.edupage.org

Gréckokatolícka farnosť Stará Ľubovňa www.cerkovsl.sk

Katechizmus katolíckej cirkvi: www.katechizmus.sk/

Kresťanský obchod a vydavateľstvo: www.kumran.sk

Liturgia hodín: www.breviar.sk

Liturgický kalendár: lc.kbs.sk

On-line čítanie Svätého písma: www.svatepismo.sk

Rieka Života – misijné spoločenstvo Podolínec: www.riekazivota.sk

Rímskokatolícka farnosť Stará Ľubovňa: www.rkfarnost-sl.sk

Slovo medzi nami: www.smn.sk

Spoločenstvo Dobrého Pastiera Stará Ľubovňa: www.dobrypastier.com

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni: zscmsl.edupage.org