Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Musíte sa znova narodiť

Evanjelizačné iniciatívy otca Františka Blachnického

V polovici 70. rokov sa otec Blachnicki začal zaoberať evanjelizačným dielom v Cirkvi. Podnetom bola biskupská synoda o evanjelizácii v r. 1974, ako aj Posynodálna Adhortácia Pavla VI. Evangelium nuntiandi (O ohlasovaní evanjelia). Ďalším signálom na úvahu o evanjelizácii bol spoločenský prieskum, ktorý spozoroval problém laicizácie v Poľsku. Bolo potrebné urobiť niečo pastoračné, aby bol tento problém zastavený. Aj stretnutia s predstaviteľmi zahraničných evanjelizačných hnutí (napr. s hnutím Agapé alebo Mládež s Misiou) mu ukázali nové metódy evanjelizácie. Samozrejme i rozhovory s farármi či vlastné poznatky získané v práci v HSŽ mu ukázali, že je potrebná evanjelizačná iniciatíva. (viac…)