Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Kontakty

Národný moderátor
kňaz o. Zdenko Králik
kňaz Žilinskej diecézy

Moderátori Diakonie oslobodenia
Štefan a Miriam Kleinovi z Kežmarku

Národný pár Domácej Cirkvi – rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život
Ján a Zuzana Paraličovci z Košíc

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi
PaedDr. ThLic. Mária Muchová
email:
majka.muchova@gmail.com

Združenie „Únia kňazov Krista Sluhu”
kňaz ThDr. Jozef Heske, PhD.
e-mail:
 heskejozef@gmail.com

Združenie „Diakonia Hnutia Svetlo-Život”
e-mail:
sekretariathsz@gmail.com

Zodpovedný pár Domácej Cirkvi – rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život – oblasť Stará Ľubovňa
Jozef a Monika  Maníkovci
e-mail: monikamanikova@gmail.com