Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Kontakty

Národný moderátor
kňaz o. Zdenko Králik – kňaz Žilinskej diecézy
e-mail: zdenkokralik@gmail.com

Moderátori Diakonie oslobodenia
Beáta a Pavol Malíkovci
e-mail: malikova.beata@post.skmalikpavolbd@gmail.com

Národný pár Domácej Cirkvi – rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život
Katarína a Tomáš Vaňovci
e-mail:  domacacirkev@svetlozivot.sk

Kňaz-národný moderátor Domácej cirkvi – rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život
kňaz Martin Goč
e-mail:  rkfu@zbince.sk

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi
email: inmcslovensko@gmail.com

Združenie „Únia kňazov Krista Sluhu”
kňaz ThDr. Jozef Heske, PhD.
e-mail:
 heskejozef@gmail.com

Združenie „Diakonia Hnutia Svetlo-Život”
e-mail:
sekretariathsz@gmail.com

Moderátorka Diakonie modlitby
Alena Jancurová
e-mail:  alena.jancurova@gmail.com

Zodpovedný pár Domácej Cirkvi – rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život – oblasť Stará Ľubovňa
Róbert a Veronika Rybovičovci
e-mail: robert.rybovic@gmail.com; rybovicova.veronika@gmail.com