Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Rodinné sv. omše

16.06.2019 – zodpovedný kruh Barnovských