Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Rodinné sv. omše

15.3.2020 – 3. pôstna nedeľa                                               Z :   kruh Soleckých

19.4.2020 – Nedeľa Božieho milosrdenstva                         Z :   kruh Matfiakových

17.5.2020 – 6. veľkonočná nedeľa                                       Z :  kruh Novákových

21.6.2020 – 12. nedeľa v Cezročnom období                      Z : kruh Senkových

Služba  zabezpečuje  :

  • 1. a 2. čítanie
  • žalm
  • prosby
  • obetné dary
  • miništrovanie