Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Rodinné sv. omše

Rozpis rodinných sv. omší v nasledujúcom formačnom roku – kostol sv. Petra a Pavla o 11.00 hod.:

18.12.2022  – zodpovedný kruh Štupákových – hudba Dobrý Pastier
22.01.2023 – zodpovedný kruh Hanky Grivalskej
19.02.2023 – zodpovedný kruh Hubových
19.03.2023  – zodpovedný kruh Orlovských
16.04.2023  – zodpovedný kruh Novákových –  hudba Dobrý Pastier
21.05.2023  – zodpovedný kruh Petrilákových
18.06.2023  – zodpovedný kruh Galikových