Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Rodinné sv. omše

Rozpis rodinných sv. omší v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni v nedele        o 10.30 hod.:

21.01.2024  – zodpovedný kruh Ogurčákových
18.02.2024  – zodpovedný kruh Petrilákových
10.03.2024  – zodpovedný kruh Jarošových
21.04.2024  – zodpovedný kruh Petríkových
12.05.2024  – zodpovedný kruh Hanky Grivalskej
16.06.2024  – zodpovedný kruh Majerníčkových