Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Rodinné sv. omše

24.02.2019 – zodpovedný kruh Dubjelových
17.03.2019 – zodpovedný kruh Kyšeľových
28.04.2019 – zodpovedný kruh Petríkových
19.05.2019 – zodpovedný kruh A. Grivalskej
16.06.2019 – zodpovedný kruh Barnovských