Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Oáza modlitby Mlynčeky

Fotky z tejto akcie

P1070188V dňoch 29.11. – 1.12.2013 využili možnosť (milosť) niektoré rodinky z oblasti Stará Ľubovňa a Kežmarok prežiť OÁZU MODLITBY na tému ZNOVA SA NARODIŤ.Túto myšlienku „ Znova sa narodiť“, ktorú predostrel otec Peter už na Dni spoločenstva začiatkom októbra, sme mali možnosť rozmeniť na drobné, hlbšie prežiť a premodliť počas týchto požehnaných dní na OM v Mlynčekoch.
Otec Peter nám vo svojich prednáškach ponúkol podnetné myšlienky, ktoré nás utvrdili v tom, že „ znova sa narodiť “, nie je jednorázový akt, ale celoživotný proces, vyžadujúci systematickú prácu a spoluprácu s Božou milosťou pri neustálom „ znovuzrodení “ seba, svojho manželstva, rodiny, spoločenstva, farnosti …
Vyzval nás k evanjelizácií ako štýlu života, ktorý zahŕňa modlitbu, počínanie a svedectvo.
Mali sme možnosť zažiť spoločenstvo s rodinami aj z inej oblasti ako našej, s ktorými sa často nestretávame. Veľkým obohatením bolo aj spoločenstvo mladých z Kežmarku, ktorí prežívali OM spolu s nami. /Mohlo by sa to stať tradíciou./
Sväté omše, aj keď v studenom kostole, určite rozohriali naše srdcia aj vďaka všetkým, ktorí ponúkli svoje dary a talenty k dôstojnému a hlbšiemu prežitiu liturgie. Či už to boli hudobníci, žalmisti, lektori, otec Peter so svojimi príhovormi, deti s animátormi a rodiny, ktoré prichystali dary, alebo skrehnutí miništranti za oltárom.
To, že sme mali možnosť sa na začiatku Adventu takto povzbudiť a posilniť je veľký dar, za ktorý sme vďační Pánu Bohu aj všetkým slúžiacim, ktorí nám to umožnili.
VĎAKA……………………………..

Adelka Jarošová

Tip: Pozri si tiež fotky z tejto akcie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *