Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Krížová cesta v Lackovej

Fotky z tejto akcie

Kvetna nedela 2013 (3)Tak, ako aj po iné roky, aj v tomto roku na Kvetnú nedeľu – 24.3.2013, sa rodiny nášho spoločenstva stretli na spoločnom prežívaní krížovej cesty v Lackovej.
Tohtoročná krížová cesta bola obetovaná za uzdravenie zranených vzťahov v našich rodinách a spoločenstve. Každý z účastníkov mohol počas krížovej cesty odovzdať Ježišovi ten svoj kríž. Zastavenia boli rozdelené medzi jednotlivé manželské páry, ktoré prostredníctvom týchto zastavení vyjadrili vlastné prežívania. Aj toto spoločné stretnutie a spoločná modlitba prispeli k budovaniu vzťahov v našich rodinách i spoločenstve.

Oáza modlitby v Starej Ľubovni

Fotky z tejto akcie

OM (19)Požehnaný čas. Tak by som definovala víkendové dni Oázy modlitby, ktoré sa konali v dňoch 02.03.2013 – 03.03.2013 v ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Mottom Oázy modlitby bolo: “Lebo u Pána je hojné vykúpenie” Ž 130, 7.
(viac…)

Stretnutie oblastných moderátorov Domácej Cirkvi

Dňa 5.1.2013 sa uskutočnilo celoslovenské stretnutia oblastných párov Domácej Cirkvi v Prešove. Bližšie informácie o tomto stretnutí si môžete prečítať:

http://www.domacacirkev.sk/index.php/zo-zivota/cim-zijeme/195-celoslovenske-stretnutie-oblastnych-parov-domacej-cirkvi-v-presove 

Stretnutie oblastných moderátorov

Fotky z tejto akcie

Dňa 20.10.2012 sa uskutočnilo stretnutie oblastných moderátorov Domácej Cirkvi HSŽ v Bratislave. Prítomný bol aj o. Peter Komanický a poľský manželský pár pre Slovensko Boženka a Jurek Walczakowie.

Rok viery

Ďakujem všetkým rodinám, ktoré aj napriek problémom žijú príkladným životom. Silu nám k tomu dáva viera, tam kde niet viery, kde sa stráca, prestáva sa rozumieť Bohu. (vdp. Pavol Lacko, Kostol sv. Petra a Pavla, 7.10.2012) (viac…)

Deň spoločenstva 2012

Fotky z tejto akcie

Nedeľa 30. 9. 2012 bola naším dňom. Dňom spoločenstva rodín. (viac…)

Next posts