Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Národný deň spoločenstva – 1.5.2013

Fotky z tejto akcie

Den spolocenstva (88)1. mája 2013 sa v Lomnej na Orave konal Národný deň spoločenstva (NDS). V obci Lomná sa v roku 1979 konala prvá oáza na Slovensku. Mottom tohto dňa bol citát: „Znova sa narodiť“. Toto motto bude zároveň témou nasledujúceho formačného roka.
Počas putovania do dejiska NDS sme sa delili Božím slovom, z ktorého toto motto pochádza: Jn 3,1-21.
Zastúpené boli všetky oblasti, kde oáza „zapustila“ korene, niektorí prišli na autobusoch, iní na autách.
Prvým bodom programu bola hodina svedectva. Zaznelo viacero svedectiev rôznych vekových kategórii, stavov, či osudov. Z týchto svedectiev jasne zaznelo to, že Pán ukazuje svoju moc  a silno koná v našich životoch.
Po svedectvách nasledoval obed a osobné stretnutia účastníkov.
Počas celého dňa, aj počas sv. omše nám hudobný sprievod robila skupina The Weather z gréckokatolíckeho spoločenstva v Starej Ľubovni. Svätú omšu celebroval národný moderátor otec Peter a spolu s ním koncelebrovalo ďalších 6 kňazov, čo je dobrým znamením do budúcna, že máme medzi sebou kňazov, ktorí pôsobia alebo chcú pôsobiť v oáze. Keďže bolo veľmi príjemné počasie, tak ďalším bodom programu bolo agapé a konalo sa v okolí kostola.
Program pokračoval katechézou gréckokatolíckeho kňaza Petra Horvátha na tému: „Nemá apostáza verzus tiché svedectvo, ktoré oslovuje“. Katechéza bola veľmi inšpirujúca, preto z nej parafrázujem niekoľko myšlienok: Viera pochádza z počutia a ak má niekto počuť, niekto musí hovoriť. Nestačí povedať ja ukazujem na Krista svojím životom. Životom len potvrdzujeme to, čo hlásame. Základným cieľom každého hnutia musí byť dobro každého člena  a hlavne odovzdávanie života, odovzdávanie Krista. Nesmieme zostať uzavretí, pretože takto neplníme základný cieľ, ktorý hnutie má. Budeme len ticho pozerať ako si tento svet berie ďalších veriacich, ktorí odpadávajú od viery alebo nám záleží na  našom národe, na Slovensku? V takomto prípade nemôžeme zostať ticho a musíme ohlasovať Krista.
Posledným bodom programu bol Stánok stretnutia pred Najsvätejšou sviatosťou, Eucharistické požehnanie a modlitba zasvätenia HSŽ Nepoškvrnenej.
Myšlienky z tohto NDS sú veľmi silné a jasne ukazujú, kam má hnutie ďalej kráčať. Záleží teraz na každom z nás, aby sme ich dostali do reálneho života.

Dušan Senko     Foto: Michal Petrilák

Tip: Pozri si tiež fotky z tejto akcie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *