Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Oáza modlitby – Stropkov

DSCF267426. – 28. októbra 2018 sa v kláštore redemptoristov v Stropkove konala Oáza modlitby, kde sa stretli rodiny z oblasti Stará Ľubovňa, Orlova a Stropkova. Organizátormi boli manželia Opinovci z gréckokatolíckeho spoločenstva. Celým víkendom manželov sprevádzal o. Miroslav Bujdoš CSsR. Hlavnou témou boli slová žalmu: “Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.” (Ž 34,2). (viac…)

Plán rodinných sv. omší na formačný rok 2018/2019

CCF04092018Miesto a čas konania, zodpovedné kruhy, či príp. zmeny budú uvedené v záložke Rodinné sv. omše ako aj v kalendáriu.

Krížová cesta – Kalvária Stará Ľubovňa – 25.3.2018

Fotky z tejto akcie

25.3.2018 Krizova cesta (1)

Oáza modlitby Vyšné Ružbachy

Fotky z tejto akcie

Po jesennej Oáze modlitby sme sa opäť stretli vo Vyšných Ružbachoch, ktoré sú nám blízke už z prvej Oázy. Témou víkendového OM od 9. do 11. marca 2018 bola naša služba v manželstve, v rodine, v spoločenstve, vo svete ” Slúžim, teda som! ”  (viac…)

Nový národný pár DC

Na stretnutí Národného kruhu DC, rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.2.2018 v Smižanoch, boli za nový národný pár DC zvolení Janko a Zuzka Paraličovi z Košíc. Sprevádzajme ich náročnú službu svojimi modlitbami. Viac:

http://www.domacacirkev.sk/index.php/78-o-hnuti/domaca-cirkev/363-stretnutie-narodneho-kruhu-dc.html

„SLÚŽIM, TEDA SOM“

„SLÚŽIM, TEDA SOM“ (kňaz F. Blachnický)
List centrálneho kruhu Domácej cirkvi v Poľsku, rodinnej vetve Hnutia Svetlo-Život na formačný rok 2017/18

 Drahé spoločenstvo!

Nasledujúci rok našej formačnej práce prežívame pod heslom „Sluha Nepoškvrnenej“. Takýmto spôsobom nadväzujeme na zakladateľa nášho Hnutia – ctihodného Božieho sluhu kňaza Františka Blachnického, keďže prežívame 30. výročie jeho odchodu do domu Otca – ako aj na Tú, ktorej daroval celý svoj život a dielo, ktoré vytvoril – Nepoškvrnenej. Nechceme sa však ostávať len pri týchto osobách, spomínať si na nich, ale inšpirovaní ich postojom túžime odhaľovať naše povolanie k službe. Viac v priloženom liste.

List centrálneho kruhu

Budúcnosť je v hnutiach a spoločenstvách

V našej knižnici by nemala chýbať kniha “Spovedal som Slovensko”. Niekdajší národný moderátor hnutia Svetlo – Život  páter Michal Zamkovský sprítomňuje v nej svoje spomienky, z ktorých sa dá čítať jeho duša a vyžaruje živá nádej na budúcnosť.
Cítiť z nej jeho lásku k ľudu pod Tatrami, ktorému zasvätil svoj život. Raduje sa s ním, teší sa, plače a počúva jeho hlas. Chápal jeho ťažký osud v období nepriazne, umlčovania a celou svojou bytosťou mu slúži dodnes. Jeho pracovitosť priniesla neuveriteľné výsledky, vedomie Božej lásky a neustálej Božej prítomnosti. Niečo v ňom sa zmenilo a niečo sa muselo zmeniť vďaka nemu. Boh cez neho naozaj zasahuje a mení naše životy. (viac…)

Deň spoločenstva – 12.11.2017

Fotky z tejto akcie

_DSF4838

Oáza modlitby vo Vyšných Ružbachoch

Fotky z tejto akcie

_DSF4031

KBS schválila voľbu národného moderátora

stiahnuťDňa 6. júla 2017 oznámila Konferencia biskupov Slovenska Hnutiu Svetlo-Život, že na základe rozhodnutia 87. plenárneho zasadania zo dňa 20. júna 2017, schvaľuje voľbu národného moderátora HSŽ, za ktorého bol zvolený o. Zdenko Králik, kňaz Žilinskej diecézy. O. Zdenko Králik, bol zvolený za národného moderátora Kongregáciou Diakonie HSŽ na Slovensku, ktorá zasadala dňa 25. marca 2017 v Smižanoch. Je v poradí piatym zodpovedným v tejto službe v dejinách slovenskej oázy. Preberá štafetu od o. Petra Komanického, kňaza Bratislavskej eparchie. (viac…)

Previous Posts