Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Nový národný pár DC

Na stretnutí Národného kruhu DC, rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.2.2018 v Smižanoch, boli za nový národný pár DC zvolení Janko a Zuzka Paraličovi z Košíc. Sprevádzajme ich náročnú službu svojimi modlitbami. Viac:

http://www.domacacirkev.sk/index.php/78-o-hnuti/domaca-cirkev/363-stretnutie-narodneho-kruhu-dc.html

„SLÚŽIM, TEDA SOM“

„SLÚŽIM, TEDA SOM“ (kňaz F. Blachnický)
List centrálneho kruhu Domácej cirkvi v Poľsku, rodinnej vetve Hnutia Svetlo-Život na formačný rok 2017/18

 Drahé spoločenstvo!

Nasledujúci rok našej formačnej práce prežívame pod heslom „Sluha Nepoškvrnenej“. Takýmto spôsobom nadväzujeme na zakladateľa nášho Hnutia – ctihodného Božieho sluhu kňaza Františka Blachnického, keďže prežívame 30. výročie jeho odchodu do domu Otca – ako aj na Tú, ktorej daroval celý svoj život a dielo, ktoré vytvoril – Nepoškvrnenej. Nechceme sa však ostávať len pri týchto osobách, spomínať si na nich, ale inšpirovaní ich postojom túžime odhaľovať naše povolanie k službe. Viac v priloženom liste.

List centrálneho kruhu

Budúcnosť je v hnutiach a spoločenstvách

V našej knižnici by nemala chýbať kniha “Spovedal som Slovensko”. Niekdajší národný moderátor hnutia Svetlo – Život  páter Michal Zamkovský sprítomňuje v nej svoje spomienky, z ktorých sa dá čítať jeho duša a vyžaruje živá nádej na budúcnosť.
Cítiť z nej jeho lásku k ľudu pod Tatrami, ktorému zasvätil svoj život. Raduje sa s ním, teší sa, plače a počúva jeho hlas. Chápal jeho ťažký osud v období nepriazne, umlčovania a celou svojou bytosťou mu slúži dodnes. Jeho pracovitosť priniesla neuveriteľné výsledky, vedomie Božej lásky a neustálej Božej prítomnosti. Niečo v ňom sa zmenilo a niečo sa muselo zmeniť vďaka nemu. Boh cez neho naozaj zasahuje a mení naše životy. (viac…)

Deň spoločenstva – 12.11.2017

Fotky z tejto akcie

_DSF4838

Oáza modlitby vo Vyšných Ružbachoch

Fotky z tejto akcie

_DSF4031

KBS schválila voľbu národného moderátora

stiahnuťDňa 6. júla 2017 oznámila Konferencia biskupov Slovenska Hnutiu Svetlo-Život, že na základe rozhodnutia 87. plenárneho zasadania zo dňa 20. júna 2017, schvaľuje voľbu národného moderátora HSŽ, za ktorého bol zvolený o. Zdenko Králik, kňaz Žilinskej diecézy. O. Zdenko Králik, bol zvolený za národného moderátora Kongregáciou Diakonie HSŽ na Slovensku, ktorá zasadala dňa 25. marca 2017 v Smižanoch. Je v poradí piatym zodpovedným v tejto službe v dejinách slovenskej oázy. Preberá štafetu od o. Petra Komanického, kňaza Bratislavskej eparchie. (viac…)

1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život a 5. Kongregácia zodpovedných

Vo večerných hodinách sviatku Zvestovania Pána, dňa 25.3.2017, zasadala v Smižanoch 1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život, ktorej hlavným bodom programu bola otázka voľby nového národného moderátora. Keďže DIAKONIA ešte nedosiahla 20 členov, členmi Kongregácie DIAKONIE sú automaticky všetci členovia DIAKONIE. Viac:

http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/514-1-kongregacia-diakonie-hnutia-svetlo-zivot-na-slovensku

http://www.domacacirkev.sk/index.php/zo-zivota/343-5-kongregacia-zodpovednych-smizany-24-26-3-2017-sluzobnik-neposkvrnenej.html

Hudba v službe evanjelizácie

TV LUX – Doma je doma
Hudba je silný fenomén, pôsobí na osobnosť človeka a v kombinácii s ďalším prostriedkami môže byť vhodne používaná ako nástroj evanjelizácie.
Hostia: Dominika Gurbaľová, Bohuš Živčák.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/9728

Brožúra “Apoštol živej Cirkvi”

Keď sa pozrieme na duchovnú cestu ľudí, ktorí ovplyvňovali či ovplyvňujú tvár Cirkvi a spoločnosti na Slovensku za posledných 25 – 30 rokov, zistíme, že mnohí z nich sa na nej na kratší či dlhší čas stretli aj s Hnutím Svetlo – Život. Niektorí ním boli zasiahnutí len okrajovo, iní boli alebo sú súčasťou hlavného prúdu.
Toto dielko sa môže stať novou inšpiráciou pre členov Hnutia, ktoré má jeden z najlepších formačných programov, s akými som sa doteraz stretol, a ktoré, ako verím, ešte nepatrí do minulosti, ale má čo povedať Cirkvi aj dnes. (Milan Záleha CSsR)

Dostupné na: http://www.kumran.sk/ine-osobnosti/19841-apostol-zivej-cirkvi.html

Brožúra “Stánok stretnutia” – František Blachnický

Osobná modlitba tvorí základ kresťanského života. Je zvláštnym časom stretnutia, prebývania “osamote s Bohom”. V nej sa vyjadruje osobný vzťah človeka k Bohu a zároveň sa v nej realizuje jeho viera, ako odpoveď na slovo Božej lásky adresované nám v Ježišovi Kristovi.
V nasledujúcej časti série prinášame štyri prednášky prednesené počas školy modlitby v rámci Školy animátora Hnutia Svetlo – Život v Carlsbergu. (redakcia)

Dostupné na: http://www.kumran.sk/evanjelizacia-pastoracia-sluzba/19842-stanok-stretnutia.html

Previous Posts Next posts