Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Deň spoločenstva

Deň spoločenstva sa uskutoční dňa 12.11.2017 v ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Začíname o 10.30 hod. rod. sv. omšou v Kostole sv. Petra a Pavla. Termín prihlásenia je do 31.10.2017 u animátorov. Bližšie info neskôr.

Oáza modlitby – pozvánka

Oáza modlitby (OM) 20. – 22. október 2017

v roku 30. výročia narodenia sa pre nebo zakladateľa Hnutia Svetlo-Život                             o. Františka Blachnického
a v mimoriadnom roku 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime

Téma: Služobník Nepoškvrnenej

Začiatok OM je v piatok 20.10.2017 o 18:00 hod. (večera), koniec v nedeľu 22.10.2017 okolo 13.00 hod. (obed)

Cena pre dospelého a dieťa nad 12 rokov je 40 € (ubytovanie + strava), cenu pre menšie deti sa pokúsime znížiť čo najviac.
Kňaz: o. Peter Komanický
Hosť: p. Dorota  Severyn  z Centra  Hnutia  Svetlo – Život  v  Kroscienku,  spolupracovníčka o. Františka Blachnického

Miesto konania: Doškoľovacie stredisko JÁN BUDZÁK Vyšné Ružbachy
Termín prihlásenia: do 28.9.2017  u svojich  animátorov, ktorí nahlásia počty moderátorom.
Pre prihlásenie uveďte: mená a priezviská záujemcov, vek detí, telefónne číslo a mailový kontakt.
Podrobný program zašleme konkrétne tým, ktorí sa zúčastnia OM.

Prajeme Bohom požehnané jesenné dni!
Jozef a Anna Limánekovci, zodpovední za oblasť

Manželské večery – pozvánka

Pozvánka Manželské večery 2017 II

Pozvánka Manželské večery 2017 (1)

Registrácia (1)

 

Kurz Biblia a peniaze – pozvánka

http://centrumsigord.sk/aktualna-ponuka-2/21768050_1714101431946987_1908802048741560130_n

KBS schválila voľbu národného moderátora

stiahnuťDňa 6. júla 2017 oznámila Konferencia biskupov Slovenska Hnutiu Svetlo-Život, že na základe rozhodnutia 87. plenárneho zasadania zo dňa 20. júna 2017, schvaľuje voľbu národného moderátora HSŽ, za ktorého bol zvolený o. Zdenko Králik, kňaz Žilinskej diecézy. O. Zdenko Králik, bol zvolený za národného moderátora Kongregáciou Diakonie HSŽ na Slovensku, ktorá zasadala dňa 25. marca 2017 v Smižanoch. Je v poradí piatym zodpovedným v tejto službe v dejinách slovenskej oázy. Preberá štafetu od o. Petra Komanického, kňaza Bratislavskej eparchie. (viac…)

1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život a 5. Kongregácia zodpovedných

Vo večerných hodinách sviatku Zvestovania Pána, dňa 25.3.2017, zasadala v Smižanoch 1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život, ktorej hlavným bodom programu bola otázka voľby nového národného moderátora. Keďže DIAKONIA ešte nedosiahla 20 členov, členmi Kongregácie DIAKONIE sú automaticky všetci členovia DIAKONIE. Viac:

http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/514-1-kongregacia-diakonie-hnutia-svetlo-zivot-na-slovensku

http://www.domacacirkev.sk/index.php/zo-zivota/343-5-kongregacia-zodpovednych-smizany-24-26-3-2017-sluzobnik-neposkvrnenej.html

Hudba v službe evanjelizácie

TV LUX – Doma je doma
Hudba je silný fenomén, pôsobí na osobnosť človeka a v kombinácii s ďalším prostriedkami môže byť vhodne používaná ako nástroj evanjelizácie.
Hostia: Dominika Gurbaľová, Bohuš Živčák.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/9728

Brožúra “Apoštol živej Cirkvi”

Keď sa pozrieme na duchovnú cestu ľudí, ktorí ovplyvňovali či ovplyvňujú tvár Cirkvi a spoločnosti na Slovensku za posledných 25 – 30 rokov, zistíme, že mnohí z nich sa na nej na kratší či dlhší čas stretli aj s Hnutím Svetlo – Život. Niektorí ním boli zasiahnutí len okrajovo, iní boli alebo sú súčasťou hlavného prúdu.
Toto dielko sa môže stať novou inšpiráciou pre členov Hnutia, ktoré má jeden z najlepších formačných programov, s akými som sa doteraz stretol, a ktoré, ako verím, ešte nepatrí do minulosti, ale má čo povedať Cirkvi aj dnes. (Milan Záleha CSsR)

Dostupné na: http://www.kumran.sk/ine-osobnosti/19841-apostol-zivej-cirkvi.html

Brožúra “Stánok stretnutia” – František Blachnický

Osobná modlitba tvorí základ kresťanského života. Je zvláštnym časom stretnutia, prebývania “osamote s Bohom”. V nej sa vyjadruje osobný vzťah človeka k Bohu a zároveň sa v nej realizuje jeho viera, ako odpoveď na slovo Božej lásky adresované nám v Ježišovi Kristovi.
V nasledujúcej časti série prinášame štyri prednášky prednesené počas školy modlitby v rámci Školy animátora Hnutia Svetlo – Život v Carlsbergu. (redakcia)

Dostupné na: http://www.kumran.sk/evanjelizacia-pastoracia-sluzba/19842-stanok-stretnutia.html

Svätý rok milosrdenstva – modlitba sv. Otca Františka

RV6158_Articolo

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. (viac…)

Previous Posts