Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Breakfestival – pozvánka

18699751_1336946159691884_4347608694830286527_o

Program:
10.30 – Sv. LITURGIA – kazateľ JÁN BUC – MÁRIA ŠELEPOVÁ a priatelia
13.00 – TÁRAJKO A POPLETAJKA
14.15 – CENACOLO
15.15 – SKALA A ICH KAPELA
17.00 – LAMAČSKÉ CHVÁLY – BRAŇO LETKO
18.15 – DOMINIKA GURBAĽOVÁ
19.30 – SPOLOČENSTVO PRI DOME SV. MARTINA – MÁRIO TOMAŠÍK
Od 14.00 budú pre deti pripravené rôzne atrakcie a workshopy.
VSTUPNÉ: 2 eurá

http://dunajec.sk/44-podujatia-event-440

Pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka SL – Levoča – pozvánka

put2017

1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život a 5. Kongregácia zodpovedných

stiahnuťVo večerných hodinách sviatku Zvestovania Pána, dňa 25.3.2017, zasadala v Smižanoch 1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život, ktorej hlavným bodom programu bola otázka voľby nového národného moderátora. Keďže DIAKONIA ešte nedosiahla 20 členov, členmi Kongregácie DIAKONIE sú automaticky všetci členovia DIAKONIE. Viac:

http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/514-1-kongregacia-diakonie-hnutia-svetlo-zivot-na-slovensku

http://www.domacacirkev.sk/index.php/zo-zivota/343-5-kongregacia-zodpovednych-smizany-24-26-3-2017-sluzobnik-neposkvrnenej.html

Hudba v službe evanjelizácie

TV LUX – Doma je doma
Hudba je silný fenomén, pôsobí na osobnosť človeka a v kombinácii s ďalším prostriedkami môže byť vhodne používaná ako nástroj evanjelizácie.
Hostia: Dominika Gurbaľová, Bohuš Živčák.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/9728

Brožúra “Apoštol živej Cirkvi”

Keď sa pozrieme na duchovnú cestu ľudí, ktorí ovplyvňovali či ovplyvňujú tvár Cirkvi a spoločnosti na Slovensku za posledných 25 – 30 rokov, zistíme, že mnohí z nich sa na nej na kratší či dlhší čas stretli aj s Hnutím Svetlo – Život. Niektorí ním boli zasiahnutí len okrajovo, iní boli alebo sú súčasťou hlavného prúdu.
Toto dielko sa môže stať novou inšpiráciou pre členov Hnutia, ktoré má jeden z najlepších formačných programov, s akými som sa doteraz stretol, a ktoré, ako verím, ešte nepatrí do minulosti, ale má čo povedať Cirkvi aj dnes. (Milan Záleha CSsR)

Dostupné na: http://www.kumran.sk/ine-osobnosti/19841-apostol-zivej-cirkvi.html

Brožúra “Stánok stretnutia” – František Blachnický

Osobná modlitba tvorí základ kresťanského života. Je zvláštnym časom stretnutia, prebývania “osamote s Bohom”. V nej sa vyjadruje osobný vzťah človeka k Bohu a zároveň sa v nej realizuje jeho viera, ako odpoveď na slovo Božej lásky adresované nám v Ježišovi Kristovi.
V nasledujúcej časti série prinášame štyri prednášky prednesené počas školy modlitby v rámci Školy animátora Hnutia Svetlo – Život v Carlsbergu. (redakcia)

Dostupné na: http://www.kumran.sk/evanjelizacia-pastoracia-sluzba/19842-stanok-stretnutia.html

Svätý rok milosrdenstva – modlitba sv. Otca Františka

RV6158_Articolo

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. (viac…)

Deň spoločenstva – 15.11.2015

Fotky z tejto akcie

den spolocenstva (12)

Pieseň roka “V moci Ducha Svätého” – slovenská verzia

V moci Ducha Svätého1

V moci Ducha Svätého 2

 

 

 

 

VII. Celoslovenská púť HSŽ a KOČ v Kroscienku nad Dunajcom

http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/481-vii-celoslovenska-put-hsz-a-koc-v-kroscienku-nad-dunajcom-2

Previous Posts